SPS Easytop Extra Mat Bekijk groter

SPS Easytop Extra Mat

SPS Easytop Extra Mat is een aanzet- en baanvrij verwerkbare extra matte muurverf op basis van kunstharsdispersie voor binnen. Voor een perfect streeploos eindresultaat op muren en plafonds. Voor binnen. 

  • Aanzet- en baanvrij verwerkbaar 
  • Goed dekkend
  • Lange open tijd
  • Schrobvast, klasse 1 (DIN EN 13300)
  • Extra mat
  • Ademend en reukarm 

Meer details

10 liter donkere kleuren heeft een levertijd van 4 - 5 werkd

€ 66,70 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Meer informatie

Toepassing
Zeer geschikt voor het schilderen van muren en plafonds in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen of cement- en pleisterwerk, beton, steen, gipsplaat etc. welke zijn voorzien van een juiste voorbehandeling. Tevens zeer geschikt voor het afschilderen van glasweefsel. Voor binnen.

Kleur
Wit en alle kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem. 

Verwerking
Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 5% water. In 1 of 2 lagen aanbrengen, met een geschikte kwast of roller. Voor een optimaal eindresultaat in minimaal 2 lagen aanbrengen. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken. 

Verbruik
Ca. 8 m²/l per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Droog: na ca. 2 uur.
Overschilderbaar: na ca. 6 uur.
Bij de droging van dit product dient lichte (glans-)bontwerking en baanvorming, door onvoldoende verdelen van de verf, te verdwijnen. Indien dit niet het geval is dient een extra laag te worden aangebracht. Door variaties in laagdikte,temperatuur, luchtvochtigheid enz. worden de droogtijd, glansgraad en vloeiing beïnvloed. 

Algemeen
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.
Nieuwe, onbehandelde ondergronden
- Zeer sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Fix-primer.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met SPS Fix-primer.
- Na droging en afhankelijk van kleur in 2 lagen dekkend afschilderen met SPS Easytop Extra Mat.
Bestaande intacte muurverflagen
- Grondig reinigen
- Eventueel een tussenlaag SPS Wall-Primer Plus aanbrengen.
- Na droging en afhankelijk van kleur in 2 lagen dekkend afschilderen met SPS Easytop Extra Mat.
Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen
- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met SPS Fix-primer.
- Na droging en afhankelijk van kleur in 2 lagen dekkend afschilderen met SPS Easytop Extra Mat.
Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Iso-Primer Plus.
- Na droging en afhankelijk van kleur in 2 lagen dekkend afschilderen met SPS Easytop Extra Mat.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv. 

Technische gegevens (gelden voor wit)
Bindmiddel: Kunstharsdispersie
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel: Water
Vaste bestanddelen: 39% v/v
Soortelijk gewicht: Ca. 1,50 g/ml
Aanbevolen laagdikte: Droge laagdikte/laag: 50 micrometer
Natte laagdikte/laag: 130 micrometer
Glansgraad: Extra mat ca. 1% @ 85°
Verdunning: Water
Gevarenklasse: zie MSDS
Reinigen gereedschap: Water 

Houdbaarheid
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven
de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. 

Restanten
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.