SPS Wall Primer Bekijk groter

SPS Wall Primer

Watergedragen, dekkende acrylaatprimer voor muurverf.

Voor licht zuigende ondergronden gebruikt u de WALL-PRIMER. Deze primer vermindert de zuiging van de ondergrond en verhoogt het rendement van de afwerklaag, met als resultaat een betere hechting en dekking van de muurverf.

Oplosmiddelvrij, reukarm, en sneldrogend. Voor binnen en buiten.

 • Heft zuigingsverschillen op
 • Minder kans op aanzetten en baanbontheid
 • Veelal maar 1 afwerklaag nodig

Meer details

€ 32,25 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Meer informatie

Omschrijving
Dekkende, watergedragen acrylaatprimer voor muurverf. Voorkomt glansverschillen, zorgt voor een betere hechting en dekking van de eindlaag. Heft de zuiging van de ondergrond op en vergroot het rendement van de afwerklagen. Oplosmiddelvrij, reukarm en sneldrogend. Voor binnen en buiten.

Toepassing
Als voorbehandeling op bestaande muurverflagen, licht poederende en zuigende minerale ondergronden. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc. 

Eigenschappen

 • Verbetert de dekking van de afwerklaag
 • Vermindert de zuiging van de ondergrond
 • Voorkomt glansverschillen
 • Veelal maar 1 afwerklaag nodig
 • Oplosmiddelvrij en reukarm
 • Waterverdunbaar

Kleur
Wit en een groot aantal kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Verwerking
Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging, niet meer bijwerken.  

Verbruik
Ca. 12 m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4-6 uur.
Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd.

Systemen

Algemeen
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen. Bij buitentoepassing alle alg- en mosaangroei verwijderen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden

 • Licht poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend.
 • Licht zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend.
 • Na droging afwerken met een SPS muurverf.
 • Bestaande intacte muurverflagen
 • Reinigen met SPS verfreiniger.
 • Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend.
 • Na droging afwerken met een SPS muurverf. 


Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden

 • Loszittende lagen grondig verwijderen.
 • Licht poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
 • Eventuele reparaties uitvoeren.
 • Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend.
 • Na droging afwerken met een SPS muurverf.

Indien de ondergrond sterk zuigend en/of sterk poederend is, SPS Fixeergrond toepassen.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet

 • Grondig reinigen met SPS verfreiniger.
 • Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Isoleergrond.
 • Na droging voorbehandelen met SPS Muurprimer Dekkend.
 • Na droging afwerken met een SPS muurverf.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke
toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

Technische gegevens (gelden voor wit)
Bindmiddel: Acrylaatdispersie
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel: Water
Vaste bestanddelen: 35 % v/v
Soortelijk gewicht: Ca. 1,37 g/ml
Verdunning: Water
Gevarenklasse: zie MSDS
Reinigen gereedschap: Water en zeep

Houdbaarheid
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Damp en spuitnevel van producten niet inademen.

Restanten
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.