SPS Clean Air Matt Bekijk groter

SPS Clean Air Matt

Voor een duurzame afwerking van binnenmuren en plafonds.

Neutraliseert vervuilende stoffen, zoals formaldehyde, hexaldehyde en acetaldehyde.

 • Luchtzuiverende eigenschappen
 • Jarenlange actieve werking
 • Mooie matte afwerking
 • Dekkingsklasse 2, zeer goede dekking
 • Eenvoudige verwerking 

Meer details

€ 14,35 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Datasheet

Rendement9 m²/l
AfwasbaarheidGoed
AfwerkingMat
Geschikt voor spuitenJa
Geschikt voor binnenJa
Geschikt voor buitenNee
Overschilderbaar6 uur
Droogtijd (stofdroog)2 uur

Meer informatie

Luchtzuiverende, super dekkende muurverf. Breekt stoffen zoals formaldehyde in de binnenlucht af. Oplosmiddelvrij, reukarm, mat en ademend. Door de filterende werking zeer geschikt voor openbare ruimtes, maar ook voor woon- en slaapkamers. Voor binnen.

Toepassing
Als luchtzuiverende, duurzame gladde afwerking op minerale ondergronden binnen. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: bestaande muurverflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc.

Eigenschappen

 • Luchtzuiverende eigenschappen, breekt veelvoorkomende luchtvervuiling in huis af, zoals formaldehyde, hexaldehyde en acetaldehyde
 • Oplosmiddelvrij en reukarm
 • Super dekkend
 • Ademend
 • Goed afwasbaar
 • Mat 

Kleur
Wit en in lichte kleuren van het SPS Color Service kleurmengsysteem.

Verwerking
Goed roeren voor gebruik. De eerste laag eventueel verdunnen met max. 10% water. Aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

Spuit instellingen
                                    Airless                     Airmix
Nozzle opening              0.017-0.021             0.017-0.021
Druk                             ca. 200 bar             ca. 120 bar
Luchtdruk                            -                      ca. 2 bar
Verdunnen                    0 – 10 %                 0 – 10 %
De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de applicateur.

Verbruik
Ca. 9 m² / ltr. per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

Droogtijd (bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%)
Stofdroog ca. 2 uur

Overschilderbaar ca. 4-6 uur
Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid enz. beïnvloeden de droogtijd.

Systemen
Algemeen
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuwe, onbehandelde ondergronden
- Sterk zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Fix-Primer.
- Poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met SPS Fix-Primer.

Bestaande intacte muurverflagen
- Grondig reinigen.

Bestaande, niet draagkrachtige muurverflagen
- Loszittende delen verwijderen.
- Poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Voorbehandelen met SPS Fix-Primer.

Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
- Grondig reinigen.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Iso-Primer.

De genoemde systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

Technische gegevens (gelden voor wit)
Bindmiddel: Oplosmiddelvrije kunstharsdispersie
Pigmenten: Rutiel titaandioxide en minerale vulstoffen
Oplosmiddel: Water
Vaste bestanddelen: 35 % v/v
Soortelijk gewicht: ca. 1,48 g/ml
Aanbevolen laagdikte: Droge laagdikte / laag: ca. 39 micrometer
Natte laagdikte / laag: ca. 111 micrometer
Glansgraad: 85° <5%
Verdunning: Water
Gevarenklasse: Zie MSDS
Reinigen gereedschap: Water en zeep

Houdbaarheid
Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op een droge, koele, en vorstvrije plaats.

Duurzaamheid
BREEAM: De producten van SPS bv voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (VOC richtlijn verven en vernissen nr. 2004/42/EG) en vormen daarmee geen belemmering voor certificering volgens BREEAM-NL HEA-9. Waterverdunbare verfproducten bevatten nauwelijks of geen oplosmiddelen en zijn minder belastend voor het milieu. Gereedschap kan derhalve te worden gereinigd met water. Om milieuvervuiling door onder andere microplastics te voorkomen, spoelwater opvangen en afvoeren via het milieudepot.

Algemeen
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan+8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpuntstemperatuur is. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.