SPS Project-Primer 10 Liter Bekijk groter

SPS Project-Primer 10 Liter

Deze muurprimer is ideaal voor grote projecten. Reduceert de zuigende werking van de ondergrond. Universeel toepasbaar voor muren en plafonds in droge ruimten.

  • Projectkwaliteit
  • Makkelijk verwerkbaar
  • Reduceert de zuiging 

Meer details

Levertijd 3 tot 5 werkdagen

€ 65,90 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Meer informatie

Toepassing
Als voorbehandeling op bestaande muurverflagen en licht zuigende minerale ondergronden in grootschalige projecten. Geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld: verflagen, cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat etc.

Eigenschappen

Projectkwaliteit
Gemakkelijk verwerkbaar, ook met airless of airmix systeem
Reduceert de zuiging

Kleur
Wit.

Verwerking
Goed roeren voor gebruik. In 1 laag aanbrengen met een geschikte kwast, roller of spuit. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Alle banen in dezelfde richting narollen. Tijdens de droging, niet meer bijwerken.
Spuiten Airless:
Nozzle opening 0.015” – 0.017”
Druk ca.160 bar

Spuiten Airmix:
Nozzle opening 0.015” – 0.017”
Druk ca.120 bar
Luchtdruk - Ca. 1,5

De opgegeven instellingen voor het verspuiten van dit product gelden als uitgangspunt. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse zullen de instellingen moeten worden bepaald door de applicateur.

Verbruik
Ca. 12 m² /liter per laag. Het opgegeven rendement is theoretisch. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode. 

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%
Stofdroog na ca. 1 uur.
Overschilderbaar na ca. 4-6 uur.
Variaties in laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid etc. beïnvloeden de droogtijd.

Systemen
Algemeen:
De ondergrond dient draagkrachtig, volledig afgebonden, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.
Nieuwe, onbehandelde ondergronden
- Licht poederende ondergronden grondig reinigen. Na droging voorbehandelen met SPS Fix-Primer.
- Licht zuigende ondergronden geheel voorbehandelen met SPS Project-Primer.
- Na droging afwerken met een SPS muurverf.
Bestaande intacte muurverflagen
- Reinigen met verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Na droging voorbehandelen met SPS Project-Primer.
- Na droging afwerken met een SPS muurverf.
Bestaande, niet draagkrachtige ondergronden
- Loszittende lagen grondig verwijderen.
- Licht poederende lagen grondig afwassen en laten drogen.
- Eventuele reparaties uitvoeren.
- Na droging voorbehandelen met SPS Project-Primer.
- Na droging afwerken met een SPS muurverf.
Indien de ondergrond sterk zuigend en/of sterk poederend is, SPS Fix-Primer toepassen.
Verontreinigingen door nicotine, vocht, roest of roet
- Grondig reinigen met verfreiniger zoals bijvoorbeeld Universol®.
- Oppervlak/ verontreiniging behandelen met SPS Iso-Primer.
- Na droging voorbehandelen met SPS Project-Primer.
- Na droging afwerken met een SPS muurverf.
Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met SPS bv.

Technische gegevens (gelden voor wit)
Bindmiddel: Kunstharsdispersie
Oplosmiddel: Water
Vaste bestanddelen: 34 % v/v
Soortelijk gewicht: Ca. 1,35 g/ml
Verdunning: Water
Gevarenklasse: zie MSDS
Reinigen gereedschap: Water en zeep
Houdbaarheid: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen
De in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300. Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven
de dauwpuntstemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op
gepaste wijze ventileren. Damp en spuitnevel van producten niet inademen. 

Restanten
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.